Veiligheid begint bij jezelf...

Begin van deze week wilde ik hooibalen van de zolder gooien voor mijn paardendames: Pleun en Pip. De ladder stond er nog en ik klauterde naar boven. Ineens schoot de ladder onder mij weg, en bleef ik op borsthoogte hangen aan de hooizolderrand. Gelukkig ben ik een vrouw, dus zat er een obstakel dat voorkwam dat ik van vier meter hoogte naar beneden smakte. Ik was in staat om me op te trekken en kwam heelhuids boven.

Toen ik het voorval besprak met mijn man, vroeg hij; had je de ladder te schuin staan? En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar helemaal niet naar gekeken heb. De ladder stond er zoals altijd, en zoals altijd klom ik naar boven, me niet bewust van het mogelijke gevaar dat het ding weg kon schieten als hij te schuin stond.

En dat brengt me bij het thema veiligheid op de boerderij. Als het goed is lichten we de boerderij en onze werkwijze jaarlijks door aan de hand van onze RI&E.  We maken een nieuwe actielijst en stuk voor stuk werken we deze acties af. Dit is heel goede manier om veel ongelukken te voorkomen.

Maar het allergrootste risico zit hem in het menselijk handelen. Je kunt nog zo’n goed beveiligde tweehandige houtklover hebben, als je niet voorkomt dat een tweede deelnemer een handje gaat helpen, dan kan er nog een gruwelijk ongeluk gebeuren. Dus niet alleen veilig gekeurd gereedschap, speeltoestellen en werkomgeving is belangrijk, maar juist ook het trainen van je werknemers én deelnemers over veilig werken! Plan daarom op een vast moment in het jaar in je actielijst zo’n training in.

Laat een van je werknemers een training volgen, die vervolgens de kennis doorgeeft aan het team, of nodig iemand uit van een organisatie die gespecialiseerd is in bedrijfsveiligheid, bijvoorbeeld Stigas. Zij leveren, naast een bedrijfsrondgang met betrekking tot de RI&E, ook trainingen op maat. Past zo’n training niet binnen jouw scholingsbudget, pak het dan samen op met collega zorgboeren uit de buurt. Het zal je verbazen uit welke onverwachte hoek gevaren kunnen komen.

Belangrijk is ook dat het geleerde wordt herhaald. Niet alleen voor het team-dat vaak verloop kent- is dit belangrijk, maar ook voor je deelnemers. Herhaal met hen bijvoorbeeld samen de regels als je bij elkaar zit voor een clientvergadering of een ander vast moment. Op deze manier “slijt” de kennis in, en wordt het risico op ongevallen kleiner. En blijf altijd alert!

© 2020 Diender Consultancy  
Alle rechten voorbehouden 
Webdesign & ontwikkeling: Lot's of Graphics

© 2021 Ten Brinke zorg & advies  | Alle rechten voorbehouden | Webdesign & ontwikkeling: Lot's of Graphics